top of page

תודה שרכשתם את ערכת ט"ו בשבט והמקדש!

בערכה שקבלתם תמצאו:

חדר בריחה

שימו לב!

יש לשחק את המשחק במחשב בלבד. 

בתחילת המשחק יש הוראות מפורטות והנחיה לרמזים.

אנא קראו בעיון לפני המשחק. 

ניתן לשחק את המשחק כמה פעמים.

החוברת מתאימה ללימוד משפחתי סביב פירות החג.

בחוברת תכנים ברמות שונות כדי לשתף את כלל המשפחה. להשלמת החוויה, מומלץ לערוך יחד את החידונים ולצפות בסרטונים כאן באתר.

חוברת סדר ט"ו בשבט והמקדש.

יצירת שבעת המינים

הכוללת:

- 10 חלקים

- חוט דייג

- צבעים

בהצלחה!

צוות המדרשה לידע המקדש

bottom of page