top of page

שנת תשפ"ג

שנת הקהל

מתכוננים לשנת הקהל במגוון תוכניות שונות - החל ממעד הקהל מרכזי ועד לפעילות קהילתית או בית ספרית

IMG-20220718-WA0018.jpg

מהו הקהל

לקראת שנת תשפ"ג, 'שנת הקהל', המדרשה נערכת למגוון הצעות לאירועי הקהל במוסדות החינוך והקהילה.

 

במוצאי שנת השמיטה, כלומר בשנת השמינית, מצוות עשה מהתורה לקיים 'מעמד הקהל' בבית

המקדש. למעמד זה היו מגיעים כלל עם ישראל אנשים נשים ואף הטף, שלרוב פטורים מהעלייה -

לרגל על מנת לשמוע וללמוד 'את דברי התורה הזאת'.

bottom of page