לאחר מלחמת ששת הימים האמינו כולם שהגאולה השלמה בפתח ואוטוטו נבנה המקדש

גם לאחר 53 שנים אנחנו עדיין

מתפללים

בחידון שלפניכם נדלג בין תקופת ששת הימים לתקופת המקדש מתוך ציפייה

"לשנה הבאה בירושלים הבנויה"

!תהנו