top of page
ידידי החמד.png

מה צריך להכין לקראת הפעילות:

הכנה למשחק בסגנון חדר בריחה:
המשחק מועבר בקבוצות של 5-6 תלמידים בקבוצה סביב שולחן.
יש להכין כיתה פנויה מסודרת לקבוצות, ומומלץ לחלק את התלמידים מראש ל-5 קבוצות
.

הכנה למשחק שלטים אינטראקטיבי:
המשחק מועבר על ידי הקרנה על מסך ומענה בעזרת שלט הניתן לכל תלמיד. 
יש להכין מסך ומקרן עם יכולת חיבור למחשב שלנו הכולל את התוכנה,
ואפשרות להשמעת סאונד.

bottom of page