top of page
ידידי החמד.png

מסע המקדש

יחידת לימוד כיתתית בהפעלה עצמית הכוללת סיור וירטואלי תוך שימוש  
בתוכנת google earth
בשילוב סרטונים, חידות והפעלות.
צפו בסרטון הסבר על המשחק

טעינת המשחק עשויה להימשך כחצי דקה
 

הסבר למשחק - מסע המקדש

bottom of page