top of page

הפעלות

מותאם לכל הגילאים והקהלים

book-01.png

מקדש- בנייה משותפת של דגם המקדש (גודל הדגם :3 מטר על 2 מטר)

היכרות עם סיפור תולדות המקדש והמחשת מבנה המקדש וכליו. מותאם למעגל השנה

*הדגם פגש עשרות אלפי ישראלים בכל הארץ ומקשת רחבה של גילאים ואוכלוסיות.

משכן- בנייה משותפת של דגם המשכן (גודל הדגם: 2.5 על 1.5 מטר)

המחשת מבנה המשכן וחלקיו: הקלעים, העמודים, האדנים, הבדים, יריעות וכו',

בשילוב סיפור תולדותיו מיצירת מיציאת מצריים ועד למסע הנדודים לא"י.

אפשרות להתאמה לכיתות הלומדות על המשכן.

משחקי רצפה- משחקים ענקיים בהפעלה עצמית: דמקה, באולינג,

איפה אפי, קלאס, דוקים ועוד...

מתאים לאוורור בין התחנות.

בנוסף, מגוון הפעלות המותאמות לחגי ישראל במעגל השנה

כל יחידה כחצי שעה. עד 40 תלמידים בפעילות בליווי מדריך.

ניתן להתאים להקשר האירוע / הלימוד הבית ספרי  / מעגל השנה/ קהל היעד וכו'

bottom of page