יום כיפור- לשכת  פלהדרין

יום כיפור- השעירים

ערב יום כיפור במקדש