יום כיפור- לשכת פלהדרין

יום כיפור-השעירים

ערב יום כיפור במקדש