top of page
ברוכים הבאים לחנות מוצרי המקדש

חדש!! בסוד תורת הלשם- הרב מנחם מקובר

00046
70.00₪
‏מבואות לתורת הסוד של בעל הלשם, שבו ואחלמה
במלאי
1
פרטי המוצר

‏מבואות לתורת הסוד של בעל הלשם, שבו ואחלמה

ספר זה סוקר את שיטתו היחודית של בעל הלשם, הרב שלמה אלישיב זצוק"ל, גדול המקובלים בדורות הקודמים, ספריו מהווים שילוב בין שיטת האריז"ל לשיטת הגר"א. בעל הלשם עוסק בסוגיות מרכזיות, אותן הוא מבאר באופן מקורי . שיטה ייחודית ומרתקת בהבנת תורת הסוד. בספר שלפניכם סוגיות יסוד המאפשרות כניסה לעולמו הייחודי.

שמור את המוצר לאחר כך
bottom of page