top of page
ברוכים הבאים לחנות מוצרי המקדש

לשם שבו ואחלמה

00035
70.00₪
לא במלאי
1
פרטי המוצר

ספרי ה"לשם שבו ואחלמה" הינם מהמופלאים בספרים העוסקים בתורת הסוד, בלשד החיים הפנימי של תורתנו הקדושה. גישה הגונזת בחובה הבנה יסודית ועמוקה של יסודות האריז"ל יחד עם ידע נרחב ומקיף בזוהר הקדוש ובכתבי הגר"א. שיטת הלשם פותחת צוהר חדש ומיוחד להבנת הנהגת העולמות העליונים והתגלותם בעולמות התחתונים.

"הקדמות ושערים" אינו ספר מבוא רגיל לחכמת הקבלה, אלא כשמו כן הוא: ספר המהווה הקדמה ושער ללומדי תורת הסוד החפצים להתבונן ולהעמיק במבנה העולמות הפנימי ובהנהגת הבורא יתברך, בהכרת סדר הבריאה והשתלשלותה, במבנה הפרצופים ותפקידם ועוד. אגב דבריו רבנו משלב גם יסודות עמוקים של התבוננות בתורת ישראל, בהבנת ההנהגה וגילוייה בעולמות.

במהדורה זו עסקנו בהגהה יסודית של הספר, ציטוט מקורות, שילוב תוספות מכתב יד המחבר, סיכומים וכותרות, ביאור פשטני לדברי הרב המחבר זצ"ל וכן תרשימים במקומות הנדרשים. כל זאת כדי להקל על הלומד בכניסה לעולם המושגים של רבנו בעל הלשם.

הביאור נכתב על-ידי הרב מנחם מקובר, אשר מזה שנים רבות עוסק בלימוד, הוראה וכתיבה בנושאי המקדש ועולם פנימיות התורה. בין ספריו: קל"ח פתחי חכמה הערוך והמבואר לרמח"ל, אדיר במרום הערוך והמבואר, בסוד פרדס הרימונים – מבואות לתורת הסוד של הרמ"ק.

מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת

שמור את המוצר לאחר כך
bottom of page